Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

Badania sprawozdań finansowych obejmują zarówno jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych jak i skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych.

Przeprowadzenie takich badań może wynikać z obowiązku narzuconego przez prawo ale również odbywać się na potrzeby udziałowców, wierzycieli i innych instytucji, gdyż pozyskanie przez te podmioty przydatnych i wiarygodnych informacji finansowych o przedsiębiorstwie wymaga głębokiej wiedzy specjalistycznej, którą posiadają właśnie biegli rewidenci.

Ponadto pozytywna opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym jest dla firmy świadectwem, że jej sprawozdanie finansowe jest sporządzone prawidłowo i rzetelnie. Często na naszą opinię „czekają już” banki czy inne instytucje finansujące, jak na przykład leasingodawcy, dla których stanowi ona istotny wskaźnik monitorowania i okresowej oceny sytuacji majątkowej i finansowej kredytobiorców.

W segmencie badań sprawozdań finansowych warto też wspomnieć o przeglądach sprawozdań czy ksiąg rachunkowych. Usługi te są wzorowane na procedurze badania sprawozdań, jednak nie są poddane tej formalnej procedurze. Przeglądy przeprowadza się poprzez analizę danych finansowych, wgląd do ksiąg rachunkowych i podobne procedury audytowe. W ramach przeglądów możemy dobrać procedury pod konkretne potrzeby Klientów, ograniczając jedne procedury a poszerzając inne, bardziej pożądane z punktu widzenia celów naszego Klienta.

KRS: 0000260564
NIP: 9542563170
Lista podmiotów audytorskich Polskiej IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW nr 3.130
Kapitał zakładowy (opłacony) 50.000,00 PLN
Rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Katowice
PL 39 1050 1214 1000 0023 0716 4679
SWIFT: INGBPLPW

© 2019 AUDIDO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design and implementation by ELEMENTUM2