Zarząd Spółki

Janusz Chyra

Prezes Zarządu

Jest absolwentem kierunku Rachunkowość, Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) im K. Adamieckiego w Katowicach. W latach 1992-1994 nauczyciel akademicki w Katedrze Rachunkowości.
Karierę zawodową w firmie audytorskiej rozpoczynał w roku 1990, współtworząc jedna z największych kancelarii audytorskich na terenie Śląska, w której w latach 1999-2006 pełnił funkcje Członka Zarządu.
Od 2002 roku Biegły Rewident. W swojej karierze uczestniczył lub współuczestniczył w przeprowadzaniu audytów sprawozdań finansowych kilkuset podmiotów, uczestniczył w dokonywaniu podziałów i połączeń spółek, wycenach Spółek (przedsiębiorstw) i podobnych zagadnieniach. Od 2006 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu AUDYTORZY I DORADCY Spółka z o.o. wykonując jednocześnie aktywnie zawód biegłego rewidenta na rzecz wielu podmiotów gospodarczych. Jest również Dyrektorem Finansowym oraz członkiem Rady Nadzorczej w dużych firmach przewozowych.

Ewa Chyra

Dyrektor Biura / Prokurent

Jest absolwentką kierunku Ekonometria i Statystyka, Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) im K. Adamieckiego w Katowicach. W 2006 r uzupełniła swoją wiedzę odbywając studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość. W latach 1993-2002 pracowała jako nauczyciel akademicki w Katedrze Ekonomii tejże uczelni. Karierę zawodową w firmie audytorskiej rozpoczęła w roku 2000, rozpoczynając prace w jednej z największych kancelarii audytorskich na ternie Śląska, w dziale usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 2006 roku pełni funkcje Prokurenta oraz Dyrektora Biura AUDYTORZY I DORADCY współuczestnicząc na bieżąco w zarządzaniu Spółka oraz w realizacji świadczonych przez Spółkę usług.

Biegli rewidenci, konsultanci i inni specjaliści

Ze Spółką AUDYTORZY I DORADCY współpracuje grupa Biegłych rewidentów, doradców podatkowych, aplikantów, asystentów oraz innych specjalistów.

Pracownicy Działu Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych

To zespół wykształconych i jednocześnie doświadczonych, otwartych na nowe wyzwania osób, władających standardowo językiem angielskim. Osoby te zazwyczaj ukończyły uczelnie wyższe ekonomiczne o kierunku rachunkowość a poza wiedzą merytoryczną cechują się łatwością komunikacji oraz przyjaznym podejściem w stosunku do naszych Klientów. Dział Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych jest zorganizowany w podziale na zespoły zajmujące się poszczególnymi Klientami. W każdym zespole istniej lider zespołu oraz osoby pracujące pod jego kierownictwem i bezpośrednim nadzorem. Dodatkowy nadzór nad całością prac Działu Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych sprawuje jego Kierownik, mający rozległe i wieloletnie doświadczenie zawodowe, będący również Biegłym Rewidentem.

Poszukujesz pracy? Zapraszamy do kontaktu.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w naszym Zespole zapraszamy do przesłania aplikacji na adres e-mail, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy z następującymi osobami:

KRS: 0000260564
NIP: 9542563170
Lista podmiotów audytorskich Polskiej IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW nr 3.130
Kapitał zakładowy (opłacony) 50.000,00 PLN
Rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Katowice
PL 39 1050 1214 1000 0023 0716 4679
SWIFT: INGBPLPW

© 2019 AUDIDO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design and implementation by ELEMENTUM2