Od 2006 roku z powodzeniem działamy na rynku finansowo-księgowym.

AUDYTORZY I DORADCY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Kancelarią Audytorską powstałą w roku 2006, na bazie wcześniejszych doświadczeń zawodowych jej założycieli, ale również dzięki intensywnej współpracy ze strony Biegłych Rewidentów, doświadczonych ekspertów i księgowych oraz wielu innych specjalistów.

Od momentu założenia ze Spółką związanych było kilkadziesiąt osób. Doświadczenia w zarządzaniu Kancelarią pozwoliły na przestrzeni tych lat wyłonić grono najwartościowszych i najbardziej sprawdzonych Pracowników oraz Współpracowników. Obecnie współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, gotową do podejmowania różnorodnych wyzwań – projektów względnie powtarzalnych, takich jak audyty czy standardowe usługi księgowe, ale również niestandardowych prac eksperckich, kiedy przed wykonaniem powierzonego nam zlecenia należy opracować metodologię rozwiązania problemu a następnie rozwiązać go zgodnie z tą opracowaną metodologią.

W firmie panuje miła, przyjazna atmosfera, co znakomicie sprzyja właściwej obsłudze naszych Klientów. Ta atmosfera wyzwala ponadto potencjał intelektualny, który pozwala osiągać rezultaty, nierzadko nie spodziewane na etapie planowania danych projektów.

Naszą dewizą jest świadczenie profesjonalnych usług wysokiej jakości, odpowiadając na indywidualne potrzeby naszych klientów. Opieramy się na zasadzie długoterminowej współpracy z Klientem czemu bardzo sprzyja przyjazna atmosfera pracy oraz wypracowana przez wiele lat zasada stabilności w zatrudnieniu naszych Pracowników i Współpracowników. Najlepszym potwierdzeniem naszych kompetencji są wielokrotnie ponawiane przez naszych Klientów zamówienia, a pozyskiwanie nowych Klientów odbywa się w zasadzie głównie poprzez polecenia Klientów dotychczasowych. Dodatkowym potwierdzeniem słuszności takiego podejścia jest fakt, że „najstarsi” nasi Klienci są z nami od początku naszego istnienia to jest od roku 2006.

Daje nam to dużą satysfakcję, że nasze starania są przez nich dostrzegane i doceniane.

KRS: 0000260564
NIP: 9542563170
Lista podmiotów audytorskich Polskiej IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW nr 3.130
Kapitał zakładowy (opłacony) 50.000,00 PLN
Rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Katowice
PL 39 1050 1214 1000 0023 0716 4679
SWIFT: INGBPLPW

© 2019 AUDIDO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design and implementation by ELEMENTUM2