Outsourcing usług księgowych oraz kadrowych i płacowych

Świadczymy szeroko rozumiane usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe dla firm polskich jak i zagranicznych, o różnej skali i różnorodnym zakresie działalności. Są to zarówno firmy lokalne z Katowic i terenu województwa śląskiego jak i firmy spoza regionu, a przede wszystkim z Warszawy i województwa mazowieckiego.

Pracujemy na własnym serwerze i oprogramowaniu (obecnie COMARCH ERP OPTIMA). Poprzez zdalne dostępy do serwerów mieszczących się zarówno w kraju jak i za granicą pracujemy również na programach naszych klientów takich jak: SAP, ENOVA, MS AXAPTA.

Oferujemy kontakt w języku polskim oraz biegły kontakt w języku angielskim.

W efekcie naszych prac wykonujemy kompleksową usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych Klientów, którzy zyskują ten oto komfort psychiczny, że wszystkie zagadnienia księgowo-podatkowe powierzyli rzetelnemu i wiarygodnemu Partnerowi, mogąc w ten sposób skoncentrować się na zarządzaniu biznesem w pozostałych obszarach swojej aktywności. Nasze usługi i ich zakres najczęściej są niejako „szyte na miarę”, zgodnie z oczekiwaniami naszego Klienta.

Usługi księgowe składają się zazwyczaj z następujących podstawowych elementów:

1) wprowadzenie lub import dokumentów księgowych do programu informatycznego, efektem czego jest przetwarzanie i pozyskanie danych niezbędnych dla:

* przygotowania raportów podatkowych, umożliwiających rozliczenia podatkowe, w tym w szczególności CIT oraz VAT, w tym przygotowanie i transmisję elektronicznych plików JPK,
* przygotowanie raportów zarządczych, takich jak: rachunki zysków i strat, dane o rozrachunkach, bilanse, rachunki cash flow czy inne raporty niezbędne dla potrzeb operacyjnego i strategicznego zarządzania
przedsiębiorstwem.
* wypełnienia statutowych obowiązków sprawozdawczych w tym w szczególności pliki sprawozdania finansowego w formacie xml.

2) Wykonywanie eksportu propozycji przelewów dla klientów z programu księgowego do banku (opcja).

3) Wypełnianie obowiązków związanych ze sprawozdawczością do urzędów i instytucji, w szczególności : GUS, PFON, NBP i innych podobnych podmiotów.

Usługi kadrowo-płacowe składają się zazwyczaj z następujących podstawowych elementów:

1) Kompleksowa obsługa kadr naszych klientów, w tym prowadzenie pełnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa pracy,
monitorowanie terminowości badań lekarskich, wydawanie wszelkich zaświadczeń itp.

2) Kompleksowa obsługa płac, obejmująca w szczególności: przeliczanie list wynagrodzeń, obliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków a także wszelkich innych powinności dotyczących tego zagadnienia
(rozliczenia z ZUS, GUS,PIT itp.) w tym elektroniczna wymiana danych Klienta z ZUS.

Pragniemy nadmienić, że w obszarze kadrowo-płacowym posiadamy bardzo bogate doświadczenie w obsłudze różnego rodzaju trybów czasu pracy, w tym tryb równoważny.

KRS: 0000260564
NIP: 9542563170
Lista podmiotów audytorskich Polskiej IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW nr 3.130
Kapitał zakładowy (opłacony) 50.000,00 PLN
Rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Katowice
PL 39 1050 1214 1000 0023 0716 4679
SWIFT: INGBPLPW

© 2019 AUDIDO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design and implementation by ELEMENTUM2