Pozostałe usługi

W obszarze pozostałych usług lokujemy wszelkie inne usługi powiązane z naszą główną działalnością, którymi są w szczególności:

 • Usługa Dyrektora Finansowego.
  Nie każda firma jest zainteresowana zatrudnianiem Dyrektora Finansowego na pełnym etacie ale wraz ze wzrostem skali działalności funkcja Dyrektora Finansowego staje się często niezbędna. Dlatego odpowiadając na potrzeby rynku od kilku lat oferujemy naszym Klientom pomoc w postaci oddelegowania naszego Pracownika do pełnienia funkcji Dyrektora Finansowego. Wykonywanie tej funkcji powierzamy naszym najlepszym pracownikom, z największą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
 • Doradztwo podatkowe.
  Oferowane usługi dotyczą najczęściej sporządzania opinii i interpretacji przepisów podatkowych, przeglądu prawidłowości sporządzania miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych i podobnych, jak również wspomagania przedsiębiorstw w kontaktach z organami podatkowymi.
 • Wyceny Spółek oraz przeglądy due dilligence, w tym przeglądy i wyceny dokonywane przed zakupami inwestycyjnymi udziałów (akcji) Spółek lub przedsiębiorstw.
 • Usługi biegłego rewidenta przewidziane kodeksem handlowym, a w szczególności:
  * badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 KSH),
  * badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia przez spółkę akcyjną mienia od założyciela lub akcjonariusza (art. 394 i art. 312 KSH),
  * pozostałe usługi przewidziane przepisami KSH.

KRS: 0000260564
NIP: 9542563170
Lista podmiotów audytorskich Polskiej IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW nr 3.130
Kapitał zakładowy (opłacony) 50.000,00 PLN
Rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Katowice
PL 39 1050 1214 1000 0023 0716 4679
SWIFT: INGBPLPW

© 2019 AUDIDO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design and implementation by ELEMENTUM2